03 MARCA 2024

FAMADIHANA

Jest to święto związane z faktem, że w kulturze malgaskiej przodkowie odgrywają ważną rolę. Według lokalnych wierzeń duchy przodków, jeśli są traktowane z należytym szacunkiem, opiekują się potomkami, zapewniając im dobrobyt i szczęście. Ceremonia famadihana jest przejawem szacunku dla przodków, których doczesne szczątki muszą być otoczone należytą opieką. Podczas tej ceremonii, trwającej do tygodnia, rodzina zmarłego lub zmarłych wyciągają szczątki z grobów, układają je na matach i owijają w nowy, jedwabny całun lamba mena. Następnie szczątki obnoszone są po okolicy, aby pokazać zmarłemu co się zmieniło. Zmarły chowany jest ponownie przed zmierzchem.
Podczas ceremonii kobiety, które starają się zajść w ciążę, zabierają fragment starego całunu i chowają go pod materacem łóżka, wierząc że sprowadzi nań płodność.
W kulturze grupy etnicznej Merina, famadihana ma miejsce najczęściej w przypadkach, gdy zmarły został pochowany z dala od domu rodzinnego. Ceremonia ma na celu przeniesienie kości zmarłego do grobu rodzinnego w ziemi przodków. W kulturze grupy etnicznej Betsileo, famadihana organizowana jest najczęściej dla przeniesienia kości tymczasowo pochowanych zmarłych do nowo wybudowanego grobu.
Dodatkowo famadihana urządzana jest regularnie co ok. siedem lat, by złożyć hołd zmarłemu. Zgodnie z obowiązującym prawem, ceremonia może odbywać się jedynie w porze suchej – aby zmarłym nie było za zimno.
Dlatego najbliższa okazja, kiedy możecie zobaczyć famadihanę na żywo przytrafi się np. 13 września 2024 w okolicach miasta Antsirabe.
Chcecie jechać?

Kontakt Z NAMI

DANE FIRMY

AfricanFive.com Sp. z o. o.
NIP: 1182261266
REGON: 525184210

SIEDZIBA FIRMY

ul. Traugutta 14
05-870 Błonie
Polska